Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre v v lekárstve

ANACID antacidum v lekárstve
ATROPÍN veľmi jedovatý alkaloid užívaný ako liek v očnom lekárstve a v chirurgii, nachádza sa v ľuľkovci zlomocnom, durmane
CEMENT práškové hydraulické spojivo, hlavná zložka betónu, tmel používanýv zubnom lekárstve
IATROFYZIKA smer v lekárstve v 17. storočí, vysvetľujúci pochody v ľudskom tele ako mechanické a fyzikálne procesy
IATROCHÉMIA smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi
KOREKCIA oprava, náprava, úprava, väzenská cela na výkon zostreného trestu, v očnom lekárstve vyrovnanie chyby zraku okuliarmi
LIKVIDENT substancia kyslíka vo vode používaná v lekárstve
ODONTOMETRIA zisťovanie totožnosti mŕtveho z odtlačkov ďasien a zubov v súdnom lekárstve
OFTALMOLOGIKUM aj oftalmologiká, liečivá používané v očnom lekárstve
RÁDIOLÓGIA náuka o rádioaktívnych látkach a o všetkých druhoch žiarení dôležitých v lekárstve, ich využívaní aj ochrane pred nimi