Výsledky vyhľadávania pre v vo (lek.)

ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
ACIDULA voda kyselka (lek.)
AFÁZIA neschopnosť hovoriť (lek.)
AFINITA príbuzenstvo (lek.)
AGENS pôvodca choroby (lek.)
AGRYPNIA ťažkosti so zaspávaním, chorobná nespavosť (lek.)
ALÁLIA neschopnosť zreteľne vyslovovať hlásky, nemota (lek.)
ANASARKA vodnateľnosť (lek.)
ARTIKULÁCIA spojenie kostí (chrupaviek) spojivovým tkanivom (lek.)
ASOMNIA chorobná nespavosť (lek.)