Výsledky vyhľadávania pre važnost

AUTORITA prirodzená vážnosť
AUTORITA uznávaná vážnosť
AUTORITA vážnosť, vplyv vyvierajúci z uznávaného postavenia a vlastností, vynikajúci odborník alebo znalec
AUTOSTABILNÝ samoregulujúci rovnováhu rovnovážnosť procesu
BRAVÚRA majstrovstvo, obratnosť, odvážnosť pri neľahkom výkone, ľahkomyseľné pohŕdanie nebezpečenstvom
DEKÓRUM formálna, len vonkajšia dôstojnosť, vážnosť, slušnosť, vonkajší vzhľad, vonkajšie zdanie dôstojnosti
DOSAH závažnosť
DÔLEŽITOSŤ závažnosť
ESTEEM vážnosť, po anglicky
HONOR úcta, vážnosť