Výsledky vyhľadávania pre valej

AKOD objemová jednotka v bývalej Juhoslávii
ANTIGEST starší hormonálny antikoncepčný prostriedok, ktorý sa začal vyrábať v bývalej ČSSR v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
ATIA platidlo v bývalej Portugalskej Indii
ATILA husársky kabátec, krátky mužský zdobený kabát, kabátec uhorských husárov, husársky kabát, zdobený vojenský kabátec bývalej maďarskej armády, plášť honvéda
AUE mesto v bývalej NDR
AZET denník v bývalej ČSR
BEF kód bývalej belgickej meny (belgický frank)
BOSNA časť bývalej Juhoslávie
BUJ mesto v bývalej ZSSR
CRES mesto v bývalej Juhoslávii