Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vaný kôň

AKREDITÁCIA poverenie, splnomocnenie, schválenie, prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode
APOKRYF nepravý, podhodený, falšovaný spis, literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora, spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona
ARIZÁTOR osoba preberajúca a spravujúca skonfiškovaný židovský majetok
BEZDEVÍZOVÝ vykonávaný bez devíz
BIOTECHNOLÓGIA odbor zahrňujúci aplikácie biologických zákonitostí na výrobu, využívanie látkovej premeny živých organizmov v technológiách používaných v priemyselnej výrobe
BRAHE dánsky astronóm, považovaný za najlepšieho a najpresnejšieho pozorovateľa hviezdnej oblohy, ktorý bol prekonaný až šesťdesiat rokov po vynájdení ďalekohľadu (Tycho, 1546-1601)
BURKE angloírsky filozof, štátnik a teoretik politiky, zakladateľ intelektuálneho konzervatizmu, nazývaný aj otec konzervatizmu (Edmund, 1729-1797)
DEFICIENT kňaz penzionovaný pre neschopnosť výkonu povolania zo zdravotných, vekových alebo iných dôvodov
ESENCIA koncentrovaný výťažok
FUNDÁCIA majetok venovaný na konkrétny účel