Výsledky vyhľadávania pre vanie

ABEGIN prípravok na konzervovanie potravín
ABLÁCIA topenie meteorického telesa a strhávanie kvapôčiek z jeho povrchu v zemskej atmosfére (astr.)
ABLEGÁCIA vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia
ABONÁCIA predplácanie, predplatenie, objednávanie, objednanie
ABONENT predplatiteľ, kto vykonal/vykonáva abonovanie
ABORDÁŽ uviazanie lode k brehu a vyloďovanie
ABRÁZIA obrúsenie, zoškrabovanie (všeob.)
ABRÁZIA obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom, lek. výškrab, obrusovanie zubov
ABRÁZIA obrusovanie brehov morským príbojom, obrusovanie svahov ľadovcom (geol.)
ABRÁZIA obrusovanie zubov (lek.)