Výsledky vyhľadávania pre vdýchovať

ASPIROVAŤ nasávať, vdychovať (odb.)
FAJČIŤ vdychovať dym z tabaku
INHALOVAŤ vdychovať liečivé pary
INHALOVAŤ vdychovať rozprášené liečebné roztoky
INSPIROVAŤ vdychovať
INŠPIROVAŤ vdychovať
OŽIVOVAŤ vdychovať život