Výsledky vyhľadávania pre veď v

AAI Autodesk Approved Instructor
AAS Approved As Stands
ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABBA švédska hudobná skupina
ABEGHJAN arménsky lingvista, literárny vedec a folklorista (Manuk, 1865-1944)
ABERG švédsky archeológ (Nils, 1888-1957)
ABERT nemecký muzikológ, hudobný vedec (Hermann, 1871-1927)
ABISKO švédsky národný park
ABLAD švédsky hokejista (Tobias, *1971)
ABLEGÁCIA vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia