Výsledky vyhľadávania pre veľ

MUKÁ veľká bolesť
PAPÁČ veľký jedák
AAA označenie veľkostí batérii
ABASI veľmi kvalitná egyptská vlna
ABBAS egyptský kresťanský mních, askét a svätec, Anton Veľký (Antonius, cca. 251-356)
ABBE americký astronóm (Cleveland, 1838-1916)
ABIATAR veľkňaz (bibl.)
ABNORMÁLNE nadmerne veľmi
ABRAZÍVUM veľmi tvrdá látka používaná na brúsenie, rezanie a vŕtanie
ABSENTIZMUS fyzické opúšťanie veľkostatkov majiteľmi v 19. storočí (hist.)