Výsledky vyhľadávania pre veľa nár

KRÁKORIŤ veľa a zbytočne rozprávať, trkotať, krákorať (nár.)
NATÁRAL veľa narozprával
OMOC oveľa (nár.)
POTÁRAL veľa narozprával