Výsledky vyhľadávania pre veľknaz bibl

ABIATAR veľkňaz (bibl.)
ÁRON Mojžišov brat, prvý židovský veľkňaz, biblická osoba