Výsledky vyhľadávania pre veľkosť,

EXTENT veľkosť, po anglicky
FORMAT veľkosť, po anglicky
GENIALITA duševná veľkosť, mimoriadne nadanie alebo tvorivé schopnosti
MAGNITÚDA veličina charakterizujúca objektívnu veľkosť zemetrasenia na Richterovej stupnici, hviezdna veľkosť, jasnosť, jas
MIERA veľkosť, rozmer
SIZE veľkosť, po anglicky