Výsledky vyhľadávania pre veľmi unav

UDRGAL veľmi unavil, utrmácal
ZMORIA veľmi unavia, umoria