Výsledky vyhľadávania pre ve (expr.)

AŽAŽ priveľa (expr.)
BACHANT veľká kniha (expr.)
BRIDOŠ špinavec (expr.)
ČELIADKA háveď, zberba, pliaga (expr.)
ČOŽEBY veru nie, čoby (expr.)
DLABA veľká ruka (expr.)
JAŠO pochabý človek (expr.)
KAKABUS mrzutý, nevľúdny človek (expr.)
KALIBER významný človek (expr.)
KALVÁRIA zdĺhavý a vyčerpávajúci postup, veľké trápenie (pren.) (expr.)