Výsledky vyhľadávania pre vec latinsky

AD REM k veci, vecne, po latinsky
AEVUM večnosť po latinsky
ALINEA nový odsek, odstavec, (aj latinsky)
RES vec, po latinsky