Výsledky vyhľadávania pre vec na F

ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
AGNOSKÁCIA zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho, identifikácia
ALONŽ prídavok, prívesok prístroja, cenného papiera, pridaná časť, mužská baroková parochňa, nástavec destilačného prístroja uľahčujúci odtekanie destilátu, časť mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
ARTIKULA článok zmluvy, zákona a pod., odstavec, presne formulovaná požiadavka
BONZ budhistický mních, politický predák s diktátorskými sklonmi, magnát, šéf, domýšľavec
CARTIER francúzsky námorný kapitán, moreplavec a objaviteľ (Jacques, 1491-1557)
DETERMINÁCIA príčinná podmienenosť a zákonitá závislosť vecí a javov (filoz.)
DRAKE anglický cestovateľ, moreplavec, korzár, navigátor, admirál a politik (Francis, 1540-1596)
DUPETIT-THOUARS francúzsky moreplavec a vojnový hrdina (Aristide Aubert, 1760-1798)
EMANUEL slovenský spisovateľ (básnik) a národovec (Jozef, 1803-1890)