Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre veci na A

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADJUDIKÁCIA priznanie určitej veci alebo pohľadávky
AFTERPARTY večierok konaný na záver nejakej akcie či udalosti, večierok po nejakej akcii
AGNOSKÁCIA zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho, identifikácia
ANÓMIA prechodná neschopnosť spomenúť si na meno osoby alebo na názov veci
ANÓMIA stav rozkladu sústavy individuálnych a spoločenských hodnôt, neschopnosť spomenúť si na mená ľudí alebo názvy vecí
APORT vklad vecí do spoločného podniku, prínos (peňaž., ekon.)
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci