Výsledky vyhľadávania pre ved rektor

INSÍGNIE odznaky vyššej štátnej alebo vedeckej hodnosti (kráľovskej, rektorskej a pod..)
KVESTOR vedúci kancelárie rektorátu vysokej školy, v starovekom Ríme správca štátnej pokladne, hodnosť v talianskej polícii