Výsledky vyhľadávania pre veda anglicky

ANSWER odpovedať, po anglicky
CONFORM odpovedať, po anglicky
CONVEY povedať, po anglicky
CURIOUS zvedavý, po anglicky
FIT odpovedať, po anglicky
IMPART povedať, po anglicky
INFORM povedať, po anglicky
MATCH odpovedať, po anglicky
MATCHING zodpovedajúci, po anglicky
OLOGY veda, po anglicky