Výsledky vyhľadávania pre veda na zistovanie

ETIOLÓGIA veda na zisťovanie príčin chorôb (lek.)
SONDOVANIE skúmanie sondou, opatrné, nenápadné pátranie, vyzvedanie, nepriame zisťovanie