Výsledky vyhľadávania pre veda o

A VISTA hranie priamo z nôt - hudobná veda
ABLEGÁCIA vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia
ABLEGÁT vyobcovanec, vypovedanec (práv.)
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu
AEROHYDRODYNAMIKA veda zaoberajúca sa prúdením tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
AEROLÓGIA veda o vyšších atmosférických vrstvách z fyzikálnych hľadísk
AEROMECHANIKA veda o pohybe a rovnováhe plynov a pár
AGENT špión, vyzvedač