Výsledky vyhľadávania pre veda o organizmov

BIOGÉNIA veda o vzniku a vývoji živých organizmov
BIOLÓGIA veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody, vlastností, života a vývoja živých organizmov, vzájomných vzťahov medzi nimi a neživou prírodou
EMBRYOLÓGIA náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkových živočíchov, veda o vývoji organizmov v zárodočnom štádiu