Výsledky vyhľadávania pre veda vyskum

GENEALÓGIA rodokmeň, rodopis, veda skúmajúca vzťah dvoch súvisejúcich javov alebo faktov, genetický výskum založený na štúdiu rodokmeňa jedinca
KOZMOGRAFIA veda, ktorá sa zaoberá výskumom vesmru