Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vedecký pracovník

BÁDATEĽ vedecký pracovník
BAJCSY slovenský vedecký pracovník a pedagóg v oblasti elektrotechniky (Július, *1930)
BESTERCI vedecký pracovník Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach (Michal, *1937)
HORVÁTH slovenský vedecký a pedagogický pracovník športový funkcionár bývalý reprezentant Česko-Slovenska v hádzanej a komunálny politik (Rudolf *1947)
MALOCH slovenský poľnohospodársky vedecký pracovník
NOVACKÝ slovenský prírodovedec, vedecký pracovník a ochranár, priekopník slovenskej vedeckej terminológie, vysokškolský profesor, geobotanik a entomológ (Ján Martin, 1899-1956)
SLABÝ český lekár, histológ a embryológ, vedecký pracovník, vysokoškolský profesor a významný prírodovedec: entomológ – lepidopterológ (Otto, 1913-1993)
SYMPÓZIUM odborná porada vedeckých pracovníkov, rozhovor, debataodborníkov o závažnej téme, medzinárodná vedecká porada, duchaplný verejný rozhovor, debata, rozhovor na filozofický námet
TOMKA slovenský agronóm a vedecký pracovník (Ondrej, 1928-1988)
VEDEC vedecký pracovník