Výsledky vyhľadávania pre vedecky skuma

BÁDA vedecky skúma
BÁDAL vedecky skúmal
BÁDALA SI vedecky si skúmala
BÁDAM vedecky skúmam
BÁDAŤ vedecky skúmať
PREBÁDAL vedecky preskúmal