Výsledky vyhľadávania pre veduci kancelarie rektoratu

KVESTOR vedúci kancelárie rektorátu vysokej školy, v starovekom Ríme správca štátnej pokladne, hodnosť v talianskej polícii