Výsledky vyhľadávania pre vek, anglicky

AEON vek, po anglicky
AETAS vek, po anglicky
AGE vek, po anglicky
ALBEIT ačkoľvek, po anglicky
ANYHOW akokoľvek, po anglicky
ANYTIME kedykoľvek, po anglicky
ANYWAY akokoľvek, po anglicky
EON vek, po anglicky
HOMBRE človek, po anglicky
HOWEVER akokoľvek, po anglicky