Výsledky vyhľadávania pre vek po nemecky

ALTER vek, po nemecky
EPOCHE vek, po nemecky
HANZA stredoveký spolok nemeckých miest
JEDER akýkoľvek, po nemecky
LEIBNITZ nemecký filozof, predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov a iniciátorov ekumenických snáh (Gottfried Wilhelm, 1646-1716)
LEIBNIZ nemecký filozof, predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov (Gottfried Wilhelm, 1646-1716)
MENSCH človek, po nemecky
OBSCHON ačkoľvek, po nemecky
OBWOHL ačkoľvek, po nemecky
SOOFT kedykoľvek po nemecky