Výsledky vyhľadávania pre vek po anglic

AEON vek, po anglicky
AETAS vek, po anglicky
AGE vek, po anglicky
ALBEIT ačkoľvek, po anglicky
ANYHOW akokoľvek, po anglicky
ANYTIME kedykoľvek, po anglicky
ANYWAY akokoľvek, po anglicky
AYE vždy, naveky, po anglicky
EON vek, po anglicky
HOMBRE človek, po anglicky