Výsledky vyhľadávania pre velitel

ADJUTANT dôstojník podriadený vyššiemu veliteľovi, pobočník
ADMIRÁL najvyšší veliteľ loďstva
ADMIRÁL najvyšší veliteľ loďstva, motýľ babôčka
ADMIRÁL veliteľ vojnového loďstva
ADMIRALITA hlavné veliteľsvo vojenského námorníctva
ADMIRALITA úrad veliteľstva vojnového loďstva
ADMIRALITA veliteľstvo vojnového loďstva
AGAMEMNÓN mykénsky kráľ a hlavný veliteľ spojených achájskych vojsk v trójskej vojne, syn kráľa Átrea a jeho manželky Áeropy
ANDROMACHA dcéra kráľa Éetióna z mýsijských Théb, manželka hlavného veliteľa trójskych vojsk Hektora
APOLLO syn veliteľa Adama v seriáli Battlestar Galactica