Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre velke ok

ASIGNÁT osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho, papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí
AURORA ruský krížnik vo Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii
BIOM spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím
BOKATÁ majúca veľké boky
DEKÁDA obdobie desiatich dní, desiatka, desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov, v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9, rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňové celky
DIETRICH TEODOR nemecký filozof, mystik, teológ a prírodovedec, žiak Alberta Veľkého, Dietrich Teodor z Freibergu (okolo 1250-1310/1311)
EROT víťaz veľkej pardubickej v roku 1984
KAVITÁCIA porušovanie povrchu, tvorenie vzduchových dutín v tých miestach kvapaliny, kde došlo k veľkému poklesu tlaku
OČISKO veľké oko (expr.)
OKÁĽ veľké oko (expr.)