Výsledky vyhľadávania pre velmi tuz

BAŽ veľmi túž
BAŽÍ veľmi túži, dychtí
BAŽIA veľmi túžia
BAŽIŤ veľmi túžiť
MREL veľmi túžil (expr.)
ZMIERAL veľmi túžil (expr.)