Výsledky vyhľadávania pre veršová miera

METRUM rytmické usporiadanie verša, veršová miera
METRUM veršová miera, schéma rytmického usporiadania verša