Výsledky vyhľadávania pre verejné výberové konanie

TENDER verejná písomná ponuka na prevedenie prác alebo dodávku zariadení a tovaru, verejné výberové konanie