Výsledky vyhľadávania pre vesel

AJAJÁJ citoslovce veselosti
ALLEGRO veselá alebo živá časť skladby (hud.)
ANIMOVANÁ čulá, živá, veselá
ANIMOVANÝ veselý, čulý, živý, oživený, kreslený, napr. film
BADINAGE veselá skladba, skladba veselého charakteru, badináž
BUJARÁ veselá
BUJARÉ veselé
BUJARÉ veselé, samopašné
BUJARO bujne, veselo, samopašne
BUJARÝ divý, nespútaný, neviazaný, roztopašný, veselý, živý