Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre veta

AC After Cataclysm, historická éra v časovej osi sveta Drongonlance
AC Alt Cataclius, historická éra v časovej osi sveta Drongonlance
AFRIKA svetadiel
AGNOSTICIZMUS filozofická náuka popierajúca schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí
AITER starogrécka duša sveta (mytol.)
AMERIČAN obyvateľ svetadielu
AMERIKA jeden zo svetadielov, USA (hovor.)
AMERIKA svetadiel
ANDANTE v hudbe: krokom, voľne, voľným tempom, skladba alebo veta skladby v tomto tempe
ANTIFÓNA verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu.