Výsledky vyhľadávania pre vetná

ANO vetná spojka
HYPOTAXA vetná podradnosť
KONCERT verejná hudobná produkcia, viacvetná hudobná skladba pre sólový nástroj a orchester
KOROLA kvetná korunka
PARATAXIA vetná súradnosť
PRETO vetná spojka, zato, lebo
STYX v gréc. mytológii podsvetná rieka
SYNTAGMA vetná dvojica
ŽE vetná spojka