Výsledky vyhľadávania pre vide o

A RIVEDERCI taliansky pozdrav, dovidenia, do videnia (z tal.)
A VISTA na videnie (obch.)
AAP Alternate Access Provider
ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ABP Address Book Provider
AKAI zn. videorekordérov
AKOMODÁCIA prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia, schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností
AKTINOMORFNÝ v botanike skladajúci sa z rovnakých častí, ktoré sú rozložené pravidelne v kruhoch
AMBIOPIA dvojité videnie
AMBIOPIA chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia