Výsledky vyhľadávania pre viedol o

BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
CANNON americký fyziológ, ktorý zaviedol pojem homeostázy (Walter Bradford, 1871-1945)
DREHER rakúsky pivovarník, ktorý uviedol moderný typ ležiaku (Anton, 1810-1863)
JULIÁNSKY KALENDÁR zaviedol ho Julius Caesar v roku 46 n.l., platil do roku 1582
KAROVAL viedol vozidlo (hovor.)
KRAUSE nemecký filozof - panenteista (aj zaviedol tento výraz), žiak Fichteho a Schellinga (Karl Christian Friedrich, 1781-1832)
LEADS viedol, po anglicky
NASTOLIL uviedol do platnosti
NENAHOVORIL nezviedol rečami
OKLAMAL podviedol, ocigánil