Výsledky vyhľadávania pre vieto

ANEMO cudzia predpona (vzduch, vietor), prvá časť slov s významom vietor
ANEMO cudzie predpona (vzduch, vietor)
ANEMONA veternica, sasanka, jarný horský kvietok (bot.)
ANTIPASÁT celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom
ANTIPASÁT tropický vietor
BIZA severný vietor
BLOW vietor, po anglicky
BÓRA studený severný vietor na Jadrane
BRÍZA slabý vietor na brehu jazera a mora, morská vanie cez deň z mora na pevninu, pevninská bríza vanie v noci z pevniny na more
BURA severovýchodný jadranský vietor