Výsledky vyhľadávania pre vino po cesky

OVIN ovinok, po česky, návin, po česky, obklad,po česky (lek.)