Výsledky vyhľadávania pre violen

DV domestic violence (skr.), domáce násilie (angl.skr.)