Výsledky vyhľadávania pre visi

ADD Army Digital Division
ADE Assistant Division Engineer
ADIPTÍVNY prípadný, súvisiaci so spočítavaním, skladaním
ADIPTÍVNY súvisiaci so spočítavaním, skladaním
AERONAUTIKA súhrn čínností súvisiacich s lietaním
ALEATÓRNY odvážny, zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody
ALGEBRAICKÝ súvisiaci s algebrou, najčastejšie v zmysle nahrádzania čísel písmenami
ALIMENTÁRNY súvisiaci s príjmom potravy, pokrmový
AMERICKÝ súvisiaci s Amerikou
AMOROV súvisiaci s Amorom