Výsledky vyhľadávania pre viskoz

ABSOLÚTNAVISKOZITA dynamická viskozita
ASTENOSFÉRA zemská vrstva so zníženou viskozitou ležiaca pod litosférou v hĺbke 50 – 100 km
GÉL viskózny koloidný roztok (lek.)
NELANA viskózové textilné vlákno
OLEJ viskózna kvapalina
OLEJ viskózna mazľavá kvapalina
POISE jednotka dynamickej viskozity
POISE staršie jednotka dynamickej viskozity
REYN britská jednotka dynamickej viskozity
STOK jednotka kinemat. viskozity