Výsledky vyhľadávania pre vlada p

ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
ACTUATE ovládať, po anglicky
AGRESIVITA útočnosť, tendencia napádať iných, ovládať ich
ANTECEDENCIA predpoklad, podmienka, to, čo predchádza, proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia, prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca
AQUAPLANING strata ovládateľnosti vozidla na mokrej vozovke, „plávanie“ vozidla, šmyk
ARISTOKRACIA šľachta a jej vláda za feudalizmu, dedičná vláda šľachty, privilegovaná vrstva spoločnosti
ATARAXIA duševná rovnováha (odb.), duševný pokoj, rovnováha, ovládanie vášní, apatia
AUTOKRACIA samovláda, neobmedzená vláda jednotlivca alebo skupiny
BANKOKRACIA nadvláda bánk, vplyv bánk na ekonomický a politický život krajiny
BAUCH nemecký filozof, vychádzajúc z Kantovej Kritiky čistej súdnosti interpretoval Kantovo učenie ako teóriu kultúry ovládanú ideou hodnoty (Bruno, 1877-1942)