Výsledky vyhľadávania pre vladca

AANIPADA sumerský vládca Uru
ABAS argejský vládca
ABIMELECH vládca Geraru (18. stor. pred Kr.)
ABIMELECH vládca Geraru (18. stor. pred n. l.)
ABLAJ stredoveký vládca
ABSOLUTISTA samovládca
ABSOLUTISTA samovládca, stúpenec absolutizmu
AIOLUS vládca a strážca vetrov
AKBAR mogulský vládca (1542-1605)
AKBAR mogulský vládca, indický panovník (Akbar Veľký, 1542-1605)