Výsledky vyhľadávania pre vlasť (knižne)

APARTNI zvláštni (kniž.)
APARTNÝ zvláštny (kniž.)
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
BIZARNE zvláštne (kniž.)
OTČINA vlasť (kniž.)
PATRIOT vlastenec (kniž.)