Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vlastne ja

ADOPCIA osvojenie dieťaťa, prijatie za vlastné
ADOPTÁCIA osvojenie dieťaťa, prijatie za vlastné
ADOPTÍVNY prijatý za vlastného
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného, prijatý za vlastného
ADOPTOVAŤ osvojiť si cudzie dieťa, prijať ho za vlastné
ASERTIVITA nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlastného názoru, trúfalosť
BEZZEMOK člen dedinského spoločenstva bez vlastnej pôdy, základného zdroja obživy. Živil sa námezdnou prácou, najčastejšie príležitostného alebo sezónneho charakteru
EGO vlastné ja
EGO vlastné ja (psych.)
EGOCENTRICKÝ zdôrazňujúci vlastné ja, sebecký, zameraný na seba