Výsledky vyhľadávania pre vnútorny

AMNIÓN vnútorný plodový obal, obal zárodku, ovčia blana
APERCEPCIA osvojovanie si predstáv, vnímanie, porovnávanie vnútorných a vonkajších rozdielov
ÁTRIUM nádvorie pred starokresťanskou bazilikou, vnútorný dvor budovy, oddychový priestor vo vnútrajšku budovy skrášlený zeleňou a fontánkami, srdcová predsieň
ÁTRIUM prijímacia miestnosť starorímskeho domu, vnútorný dvor rímskeho domu
AUDÍCIA posolstvo vyššej moci, vnútorný hlas
BY-PASS obtok, vnútorný okruh, odklon
BYPASS obtok, vnútorný okruh, odklon
DAIMONIÓN vnútorný hlas v človeku, hlas svedomia, rozumu, hlas boží, mravný zákon
DAIMONIUM vnútorný hlas, hlas svedomia, rozumu, hlas boží, mravný zákon
ENDODERMA vnútorný zárodočný list živočíšneho embrya