Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vno

ABR acidobazická rovnováha (skr.)
ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
ADAPTIVITA adaptívnosť
ADIPOZITÁZA rovnomerné ukladanie tuku v organizme
ADITIVITA prídavnosť, aditívnosť
AEROMECHANIKA náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch mechaniky plynov
AEROMECHANIKA veda o pohybe a rovnováhe plynov a pár
AEROSTATIKA náuka o rovnováhe plynov a telies v plynoch
AFFECT ovplyvňovať, po anglicky
AFINITA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov bez vzájomného ovplyvňovania sa